Новости

За результатами виборів директора Інституту термоелектрики НАН та МОН України директором Інституту термоелектрики обрано доктора фізико -математичних наук, професора, академіка НАН України Анатичука Лук'яна Івановича.

 

МОН ТА НАН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС НА

ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА

ІНСТИТУТУ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАН

ТА МОН УКРАЇНИ

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах в галузі освіти і науки не менш як три роки.

Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення (до 08 вересня 2018 року).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім’я державного секретаря Міністерства освіти і науки України, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та оброблення персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

 

Документи надсилати на адресу: МОН України, проспект Перемоги, 10, кім. 136, 138, м. Київ-135, 01135, телефони (044) 481-47-92, 481-32-35.

 

 

Державний секретар МОН Перший віце-президент НАН України

__________ П.Б.Полянський                _________ А.Г.Наумовець

 

 

Наказ "Про організацію та проведення виборів директора Інституту термоелектрики"

 

Наказ "Про оголошення конкурсу на заміщенння посади керівника Інституту термоелектрики НАН та МОН України"

 

Порядок "Організації роботи спостерігачів та акредитації представників засобів масової інформації під час проведення виборів директора

Інституту термоелектрики НАН та МОН України"

 

Положення "Про вибори директора Інституту термоелектрики НАН та МОН України"

 

Положення "Про виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту термоелектрики НАН та МОН України"

 

Положення "Про організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту термоелектрики НАН та МОН України"

 

Програма "Кандидата на посаду директора Інституту термоелектрики НАН та МОН України Анатичука Лук'яна Івановича"