Новости

01 липня 2016 року в Інституті термоелектрики НАН та МОН України (м. Чернівці, вул. Науки, 1) відбувся захист дисертацій:

Горського П.В. «Теорія діагностики шаруватих напівпровідників для приладобудування» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;

Автореферат

Зауваження опонентів

Гуцул О.В. «Фізичні основи приладів для вимірювання електрофізичних та реологічних параметрів рідин» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.

Автореферат 

Зауваження опонентів

 

З дисертаціями можна ознайомитися у бібліотеці ІТЕ.